Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

09. 07. 1982 / Peticija proti usmerjenemu izobraževanju

Peticija proti usmerjenemu izobraževanju je prva množièna peticija proti naèrtovanim posegom socialistiène oblasti v šolskem sistemu, hkrati pa je v njej strnjeno predstavljana vsebina številnih protestov proti šolski reformi. Peticijo so iniciirali Neda Pagon, Rastko Moènik, Braco Rotar in Matevž Krivic, podpisalo pa jom je 671 intelektualcev, predvsem univerzitetnih profesorjev in raziskovalcev na inštitutih. Peticija je nasprotovala zlasti ukinitvi gimnazij, ki so v obdobju socialistiènega samoupravljanja dobile prizvok »elitistiènih« in kot takih nezaželenih šol, uvedba »usmerjenega« izobraževanja pa je gimnazijo odpravila.

Peticija je sprožila ostre reakcije partijskega vrha, èeš da metoda, ki so jo izbrali avtorji, predstavlja nedemokratièno, nesamoupravno, skratka nedopustno obliko politiènega delovanja.

Peticija je bila 9. julija 1982 objavljena v Naših razgledih.

Glej tudi: Mirjam Milharèiè, Janez Šuštaršiè: Šolska reforma je papirnati tiger

Alenka Puhar: Peticije, pisma in tihotapski èasi (str. 104)

Predlagaj popravek Predlagaj popravek