Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

26. 10. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 61

Sporoèilo za javnost št. 61

Odbor pozdravlja tisti del Stališè predsedstva SR Slovenije z dne 25. oktobra 1988, v katerem se predsedstvo zavzema za "dosledno spoštovanje ustavnosti in zakonitosti". Ker bo torej predsedstvo dosledno upoštevalo ta svoja stališèa in varovalo slovensko ustavo, na katero so njegovi èlani prisegli, ni nobene bojazni, da bi bila protizakonita in protiustavna sodba vojaškega sodišèa izvršena.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek