Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

02. 11. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 62

Sporoèilo za javnost št. 62

Odbor je obvešèen , da je Franci Zavrl v petek , 28.l0.l988, prejel poziv, da se v ponedeljek, 21.11.1988, zglasi v Kazenskem poboljševalnem zavodu Dob, odprti oddelek Hotemež, in da je Janez Janša v sredo , 2.ll.l988, prav tako prejel poziv , da se v ponedeljek 2l.ll.l988 zglasi v Kazenskem poboljševalnem zavodu Dob, Mirna na Dolenjskem , kjer bosta prestajala kazen odvzema prostosti za èas enega leta in šest mesecev.

Odbor obvešèa, da bo v petek , 4.11.l988, ob 10. uri, v Cankarjevem domu strokovni kolokvij pravnikov in odvetnikov, ki bodo s pravnega stališèa obravnavali sojenje pred ljubljanskim vojaškim sodišèem. K diskusiji so vabljeni tudi drugi pravni strokovnjaki, ki lahko prispevajo nove vidike k obravnavanju teh vprašanj. Vabljeni.

O nadaljnih aktivnostih Odbora bo javnost pravoèasno obvešèena.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek