Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

04. 11. 1988 / Kolokvij pravnikov o zadevi JBTZ

Odbor za varstvo èlovekovih pravic je pod vodstvom Draga Demšarja jeseni 1988 organiziral kolokvij pravnikov, na katerem so udeleženci iz Slovenije, Zagreba, Beograda in Trsta razpravljali o pravnih dimenzijah procesa proti èetverici. Udeleženci kolokvija so ugotovili, da je med procesom prišlo do tako hudih kršitev ustave, zakonov in mednarodnih aktov, da so sodbe nelegalne in nelegitimne. Besedila razprav udeležencev kolokvija so bila objavljena v Èasopisu za kritiko znanosti 119/120, 1989.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek