Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

07. 11. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 63

SPOROÈILO ZA JAVNOST ŠT. 63

Odbor nadaljuje z neposrednimi stiki s civilno in politièno javnostjo v svetu.V oktobru se je Odbor odzval vabilu Evropskega parlamenta v Strasbourgu , da se udeleži pripravljalnega sestaneka in tiskovne konference ob ustanavljanju medparlamentarne skupine poslancev Evropskega parlamenta " za spoštovanje èlovekovih pravic v deželah vzodne Evrope" , ter vabilu na informativni sestanek medparlamentarne skupine Evropskega parlamenta za srednjo in vzhodno Evropo. Delegacija Odbora se je udeležila tudi seje parlamentarne skupine " Mavrica" in se sestala s predsednikom in podpredsednico delegacije Evropskega parlamenta za Jugoslavijo ter s številnimi poslanci razliènih strank iz veè evropskih držav.

Prestavniki Odbora so se oktobra ponovni sestali z Odborom za podporo Janši,Borštnarju,Tasiæu in Zavrlu v Parizu in Londonu in èlane seznanili z najnovejšimi aktivnostmi Odbora za varstvo èlovekovih pravic v Ljubljani.

Delegacija Odbora se je sreèala tudi s številnimi rojaki , ki žive v Franciji, Angliji,Avstriji in Nemèiji in ki so javno podprli delo Odbora.

Med potjo po Evropi so predstavniki Odbora obiskali tudi veè uredništev sredstev množiènega obvešèanja.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek