Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

20. 11. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 68

Sporoèilo za javnost št. 68

Obsojeni pred vojaškim sodišèem v Ljubljani so med 11. in 18. novembrom vložili zahtevo za varstvo zakonitosti na Zvezno sodišèe v Beogradu. V njej so zahtevali razveljavitev sodbe Vojaškega sodišèa zaradi kršenj ustave,kazenskega zakona SFRJ in zakona o kazenskem postopku.

Obsojeni so tudi predlagali, da Zvezno sodišèe preklièe postopek za izvršitev kazni.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek