Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

06. 12. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 69

Sporoèilo za javnost št. 69

Igor Bavèar je v imenu Odbora za varstvo èlovekovih pravic in kot zastopnik obsojenih Janeza Janše, Francija Zavrla in Davida Tasiæa 22.11. in 25.11.1988 dopolnil vloge za odložitev izvršitve kazni vsem trem obosojenim. Temeljno sodišèe v Ljubljani, enota Ljubljana, je na vlogo odgovorilo 1.12.1988 in Janezu Janši odložilo izvršitev kazni do 1.3.1989, ko se mora zglasiti na prestajanje kazni v KPD Dob, Mirna na Dolenjskem. Temeljno sodišèe v Kranju, enota v Kranju, je na vlogo odgovorilo 2.12.1988 in Franciju Zavrlu odložilo izvršitev kazni do 7.3.1989, ko se mora zglasiti na prestajanje kazni v KPD Dob, odprti oddelek Hotemež. Sodišèi sta odloèbi izdali na podlagi 4. toèke I. odstavka 37. èlena Zakona o izvrševanju kazenskih sanskcij.

Temeljno sodišèe v Novi gorici, enota v Tolminu, na vlogo za odložitev izvršitve kazni Davidu Tasiæu še ni odgovorilo. Odgovor je prièakovati v kratkem.

Odbor obvešèa javnost, da bo v prihodnje predvsem angažiran na nadaljnem razgaljanju ozadja sojenja pred ljubljanskim vojaškim sodišèem, ustanavljanju pododborov po Sloveniji in razširjanju misli o spoštovanju èlovekovih pravic in državljanskih svobošèin.

Odbor je izdal komplet vošèilnic. Izkupièek od prodaje je namenjen pomoèi obsojenim in delu Odbora.

Odboru se je do sedaj pridružilo 1023 kolektivnih podpisnikov in veè kot 100000 posameznikov. Pristopne izjave še vedno prihajajo.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek