Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

02. 02. 1989 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 75

Sporoèilo za javnost št. 75

Vojaško sodišèe v Ljubljani je zavrnilo predlog vojaškega tožilca, da se na glavni obravnavi v postopku zoper Romana Leljaka, nekadnjega nižjega oficirja JLA in delavca službe varnosti JLA, izkljuèi javnost in odvetnik kot zagovornik. Postopek poteka v slovenskem jeziku in pred senatom, katerega èlani so slovenske narodnosti. Senat je 1.2.1989 prekinil glavno obravnavo in odredil, da bo z delom nadaljeval 20.2.1989.

Vojaško sodišèe v Ljubljani BO V PONEDELJEK, 20. FEBRUARJA 1989 NADALJEVALO glavno obravnavo v postopku zoper Romana Leljaka, nekadnjega nižjega oficirja službe varnosti JLA. Z ozirom na dosedanje postopke vojaške varnostne službe in preiskovalnih organov vojaškega sodišèa v Ljubljani obstaja utemeljen sum, da na sodni postopek zoper Romana Leljaka vpliva tudi njegovo dosedanje sodelovanje z Odborom ter njegove javne izjave, ki jih je v zvezi s procesom proti èetverici dajal v tisku. Na to povezavo navaja tudi dejstvo, da je bil Leljak nezakonito priprt maja 1988 in sicer le nekaj dni po prihodu veèje skupine varnostnih oficirjev JLA v Ljubljano, ki je vodila postopek zoper èetverico. Iz pripora pa je bil izpušèen prav tako nekaj dni po zpustitvi Borštnerja, Janše in Tasiæa.

Zaradi vsega navedenega odbor poziva sredstva javnega obvešèanja, da v nadalnjem postopku pred vojaškim sodišèem intenzivno spremljajo navedeni primer.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek