Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

23. 11. 1983 / Peticija za ukinitev smrtne kazni

Skupina državljanov je pobudo za ukinitev smrtne kazni oblikovala 23. novembra 1983 in jo tedaj posredovala skupšèini SFRJ. Pobuda izjaha iz stališèa, »da je èloveško življenje nedotakljivo«. »Mislimo, da nima nihèe pravice nikomur odvzeti življenja, tudi na osnovi sodne odloèbe ne,« se je glasilo jedro pobude, ki je bila sicer naslovljena na delegate zvezne skupšèine.

Pobudo je 1. decembra 1983 objavila revija Mladina in bralce povabila, naj se pobudi pridružijo. Peticijo je po objavi v Mladini podpisalo okrog 1500 ljudi.

V naslednjih mesecih je pobudo za ukinitev smrtne kazni »posvojilo« predsedstvo RK ZSMS in svojim delegatom v SZDL nakložilo, naj v ustreznih delovnih telesih sprožijo razprave.

Veè: Blaž Vurnik, Med Marxom in punkom, 2005, str. 41

Alenka Puhar, Peticije, pisma in tihotapski èasi, 1985, str. 152

Predlagaj popravek Predlagaj popravek