Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

03. 02. 1989 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 76

Sporoèilo za javnost št. 76

1. Odbor za varstvo èlovekovih pravic poziva javnost in še posebaj skupine delegatov po obèinah oziroma delegatskih okoliših, da podpro ugotovitve skupine delegatov Skupšèine SRS o nezakonitosti dela spornega vojaškega povelja in o njegovi neskladnosti z duhom ustave. Že iz dosedanjih javnih sporoèil skupine delegatov je namreè razvidno, da je skupina v osnovi sprejela argumentacijo, ki jo je Odbor za varstvo èlovekovih pravic o tem vprašanju podal že meseca julija l988 v svojem sporoèilu za javnost številka 38.

2. O katerih vprašanjih je znotraj skupine delegatov prišlo do razliènih mnenj, javnosti še ni znano, ker je ocena ustavnosti in zakonitosti povelja vkljuèno z loèenimi mnenji nekaterih èlanov skupine za sedaj še oznaèena kot strogo zaupno gradivo. Zato Odbor za varstvo èlovekovih pravic poziva demokratièno javnost, naj na svoje delegacije in delegate kakor tudi neposredno na Skupšèino SRS naslavlja zahteve za javno objavo ocene ustavnosti in zakonitosti povelja, v kateri sta citirani sporni toèki vojaškega povelja.

3. Hkrati poziva Odbor za varstvo èlovekovih pravic tudi k enaki podpori predlogu stališè in sklepov skupšèine SRS o tej zadevi, kot jih je v sobotni prilogi Dela, dne 11.2.l989, objavil èlan skupine delegatov Matevž Krivic. (opomba: v arhivu Odbora datum sporoèila ni zapisan)

Predlagaj popravek Predlagaj popravek