Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

16. 02. 1989 / Ustanovitev SDSS

Prva javna pobuda za ustanovitev socialdemokratske stranke je bila izreèena decembra 1987, med stavko litostrojskih delavcev. Pobudo je izrekel litostrojski sindikalist France Tomšiè, kasneje ustanovitelj SDSS. Stranka je bila formalno ustanovljena februarja 1989 v veliki dvorani Cankarjevega doma.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek