Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

01. 01. 1984 / Peticija za spremembo 154. èlena ustave

Peticija za spremembo 154. èlena ustave SFRJ je kritièno ost umerila v èlen, ki pravi: »Obèani so enaki v pravicah in dolžnostih ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, veroizpoved, izobrazbo ali družbeni položaj.

Vsi so pred zakonom enaki.«

Problem 154. èlena ustave je v dejstvu, da ne omenja enakopravnosti glede na politièno preprièanje ter ne omenja vseh drugih osebnih okolišèin. (opomba: iz arhiva ni razviden datum nastanka paticije)

Predlagaj popravek Predlagaj popravek