Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

23. 03. 1989 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 85

Sporoèilo za javnost št. 85

Odbor sporoèa, da bo prvo letošnje plenarno zasedanje Odbora v ponedeljek, 27. marca 1989, ob 17. uri, v srednji dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.

Na plenarnem zasedanju bo Odbor obravnaval svoje delo v èasu od zadnjega lanskega plenarnega zasedanja, ki je bilo v mesecu oktobru, finanèno poroèilo, ocenil bo sedanje razmere in se dogovoril o prihodnjih akcijah.

Na plenarno zasedanje so posebej povabljeni predsednik skupšèine SRS, predsednik predsedstva SRS, predsednik RK SZDL, predsednik Slovenske demokratiène zveze, Socialdemokratske zveze Slovenije, predsednik Kmeèke zveze Slovenije, predsednik Zveze kmeèke mladine Slovenije, predsednik predsedstva CK ZKS, predsednik RK ZSMS, delegati RK ZSMS v družbenopolitiènem zboru in drugi.

Vljudno vabljeni!

Predlagaj popravek Predlagaj popravek