Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

10. 04. 1989 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 87

Sporoèilo za javnost št. 87

Odbor sporoèa, da je Temeljno sodišèe v Kranju ugodilo prošnji Francija Zavrla in mu odložilo izvršitev kazni do 1.8.1989. Temeljno sodišèe v Ljubljani pa je prošnjo pooblašèenca Janeza Janše za odložitev izvršitve kazni zavrglo. Na ta sklep se bo pooblašèenec pritožil. Pritožba zadrži izvršitev kazni.

Petèlanska delegacija Odbora je v ponedeljek, 10.4.1989, ob 14. uri obiskala predsednika predsedsedstva CK ZKS Milana Kuèana. V torek, 11.4.1989 ob isti uri bo delegacija Odbora obiskala tudi predsednika RK SZDL Jožeta Smoleta

. Odbor po tej poti seznanja slovensko politiko s svojimi stališèi, ki jih je sprejel na zadnjem plenarnem zasedanju Odbora.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek