Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

03. 05. 1989 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 91

Sporoèilo za javnost št. 91

Odbor sporoèa, da bo v ponedeljek, 8. maja 1989, ob 18. uri, na Trgu osvoboditve, pred univerzo v Ljubljani, organiziral protestno zborovanje z naslovom SVOBODA ÈETVERICE - NAŠA SVOBODA! Gesli zborovanja sta še PROTI NELEGALNI IN NELEGITIMNI SODBI! in PROTI MILITARIZACIJI - ZA ÈLOVEKOVE PRAVICE! Protestno zborovanje soorganizirajo še Društvo slovenskih pisateljev, MK ZSMS Ljubljana, RK ZSM Slovenije, Slovenska demokratièna zveza, Slovenska kmeèka zveza, Socialdemokratska zveza Slovenije, Slovensko kršèansko socialno gibanje, UK ZSMS Ljubljana in Zveza slovenske kmeèke mladine. Na zborovanju bodo govorili povojni slovenski politièni zaporniki, Janez Janša, Igor Bavèar, Tone Pavèek in predstavniki slovenskih politiènih organizacij.

Odbor sporoèa, da je Temeljno sodišèe v Kranju, enota v Škofji Loki, po sodniku Antonu Bizjaku odloèilo, da se mora Ivan Borštner 16.5.1989 zglasiti na prestajanje kazni zapora v KPZ Dob pri Mirni, odprti oddelek Hotemež. Ivan Borštner sodbi vojaškega sodišèa ne priznava legalnosti in legitimnosti. Zato se prostovoljno ne bo odzval na prestajanje zaporne kazni.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek