Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

13. 05. 1989 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 93

Sporoèilo za javnost št. 93

Odbor sporoèa, da so danes, v soboto, 13. 5.1989, ob 11.40 uri, Janeza Janšo odpeljali iz Interne klinike Trnovo, UKC Ljubljana na KPZ Dob. Janševa zdravnica dr. Irena Keber je pisno obvestila republiški sekretariat za pravosodje in upravo, "da odloèitev o naèinu zdravljenja motenj srènega ritma še ni možna, ker še ni izvida kljuène preiskave, in da je današnji odpust iz bolnišnice preuranjen in da se z njim ne strinja". Zato odpustnice za Janšo ni napisala. Seznanjen z negativnim mnenjem leèeèe zdravnice, da odpust bolnika ta èas še ni ustrezen, je službenec KPZ Dob Anton Maver, s soglasjem in podpisom funkcionarja republiškega sekretariata za pravosodje in upravo tov. Tratnika, Janeza Janšo odpeljal na Dob.

Janševa soproga, ki je danes obiskala svojega moža, je Odbor obvestila, da je na KPZ Dob izvedela, da zaporniški zdravnik, po tem, ko je bil seznanjen z mnenjem zdravnikov specialistov, ni hotel prevzeti Janšo na bolniški oddelek, vendar je to kljub temu moral storiti.

Današnji postopki slovenskih oblasti presegajo vse meje. Po eni strani smo prièa neprestanemu zatrjevanju, da je slovenska politika in oblast storila vse za to, da bi olajšala položaj obsojenih, po drugi strani pa njeni uslužbenci hladnokrvno ignorirajo mnenja zdravnikov in s tem ogrožajo najosnovnejšo èlovekovo pravico - pravico do življenja in zdravja. Vse bolj postaja jasno, da tudi slovenska, ne samo vojaška sodna in policijska oblast, postopa zoper Janeza Janšo kar se le da restriktivno. Lansko poletje so vojaški preiskovalni organi ignorirali Janševe zahteve za pomoè zdravnika. S tem so ne samo ogrožali njegovo zdravje, paè pa so na vsak naèin hoteli sprovocirati tudi slovensko javnost. Koga in proti komu želijo tokrat sprovocirati slovenski oblastni organi, ko ignorirajo mnenja zdravnikov specialistov?

Èe se predsednik države Stanovnik v televizijski oddaji sprašuje, "kje na svetu ste pa še videli sodnijo, ki je nekoga obsodila zato, ker bi lahko nekaj naredil, pa tega ni?", se Odbor sprašuje: "Kje na svetu ste pa še videli državo, ki bolnike kljub protestu zdravnikov vlaèi v zapor?"

Z zadnjimi dogodki je Odbor seznanil mednarodno javnost in mednarodne organizacije za èlovekove pravice. Avstrijska, francoska in angleška organizacija so se odloèile, da bodo sredi prihodnjega tedna poslale skupino pravnih strokovnjakov in sodnikov, ki bo na kraju samem zahtevala od slovenskih oblasti pojasnilo za njeno ravnanje. Odbor bo v zvezi z ravnanji slovenskih oblasti obvestil tudi vse èlane Jugoslovanske koordinacije institucij za zašèito èlovekovih pravic, Amnesty International in Rdeèi križ Slovenije.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek