Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

19. 05. 1989 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 94

Sporoèilo za javnost št. 94

Odbor je bil obvešèen, da namerava študentski èasopis Tribuna objaviti zapis pogovorov Igorja Bavèarja. Kot je bilo že veèkrat javno sporoèeno niti Igor Bavèar niti Odbor zapisov ni namenil objavi. Zato je Igor Bavèar kot avtor in v imenu Odbora danes na Temeljnem sodišèu v Ljubljani vložil predlog za izdajo zaèasne odredbe, da se UK ZSMS Ljubljana kot izdajatelju in Tribuni prepove tiskanje in razširjanje tega zapisa v Tribuni.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek