Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

09. 06. 1989 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 96

Sporoèilo za javnost št. 96

Danes, v petek, 9.6.1989, sta predstavnika Odbora Igor Bavèar in Bojan Fink na Dobu obiskala zapornika Ivana Borštnerja. Borštner ju je obvestil, da so ga namestili v ambulatni oddelek zaporov v Hotemežu in, da bo danes vložil prošnjoÊza premestitev v zapor na Igu. Delegacija Odbora bo v ponedeljek, 12.6.1989, ob 9. uri, obiskala republiški sekretariat za pravosodje in upravo, kjer se bo pogovarjala o Borštnerjevi premestitvi na Ig in o njegovem tretmaju v zaporu.

Èe oblast vztraja, da zakonite poti za prepreèitev izvršitve kriviène sodbe ni, pa seveda nikoli ni bilo in še vedno ni nobene ovire, da ne bi takoj zagotovila tudi Borštnerju najveèjih možnih ugodnosti in olajšav pri prestajanju kriviène kazni in zato pozitivno rešila njegovo prošnjo.

Ob odhodu Ivana Borštnerja v zapor Odbor ponovno opozarja na še vedno neporavnani moralni in politièni dolg slovenske politike do Ivana Borštnerja kot državljana Slovenije in pripadnika slovenskega naroda, ki je zavestno žrtvoval svojo svobodo, da bi javnost in to državo opozoril na nevarnosti, ki jima - in demokraciji v Jugoslaviji sploh - grozijo zaradi nedemokratiènih in nezakonitih teženj in dejanj. Skupšèina SR Slovenije je ugotovitve skupine delegatov o nezakonitosti dela vojaškega povelja potrdila, vodilni organi slovenske politike in oblasti pa te ugotovitve še vedno ignorirajo in na podlagi njih ne ukrenejo nièesar.

Moralno in politièno je to za Ivana Borštnerja in za slovensko in jugoslovansko javnost zelo hud udarec. Obsodili so ga namreè tisti, katerih nezakonitost je razkril - sedaj pa ga zapirajo in z omenjenim ravnanjem njegova in naša prièakovanja in upanja pušèajo na cedilu tisti, ki trdijo, da se zavzemajo za demokracijo, za nacionalno suverenost in pravno državo.

Odbor ravno tako ponovno poudarja, da ni nobene ovire za to, da slovenska politika pove jasno besedo o zakonitosti procesa in sodbe.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek