Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

13. 07. 1984 / Peticija ob beograjskem procesu

Peticija, v ki sta jo iniciirala Alenka Puhar in Matevž Krivic, je zahtevala pojasnila o postopku proti udeležencem beograjske svobodne univerze ter o okolišèinah procesa proti šesterici Beograjèanov. Peticija po eni strani predstavlja gesto solidarnosti z beograjsko politièno alternativo, po drugi strani pa se je opirala na naèela legalizma in je s tem uvedla dosledno legalistièno taktiko politiènega boja. Peticijo je podpisalo 148 intelektualcev razliènih nazorov, objavljena pa je bila v Novi reviji (št. 28/29).

Predlagaj popravek Predlagaj popravek