Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

12. 06. 1989 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 97

Sporoèilo za javnost št. 97

Delegacija Odbora je v ponedeljek, 12.6.1989, ob 9. uri, obiskala republiški sekretariat za pravosodje in upravo, kjer sta jo v odsotnosti republiškega sekretarja sprejela pomoènik republiškega sekretarja tovariš Jože Tratnik in svetovalec republiškega sekretarja sekretariatu tovariš Miha Wohinz.

Delegacija Odbora je izpostavila vprašanji premestitve Ivana Borštnerja v zapor na Igu in njegovega tretmaja med prestajanjem zaporne kazni. V zvezi s slednjim je delegacija pozdravila stališèe tovariša Tratnika, ki je v javni izjavi za èasopis Delo zatrdil, da "z zdravniškimi pregledi vanj ne bodo silili". Glede prestavitve v zapore na Igu pa je bilo delegaciji sporoèeno, da sekretariat prouèuje Borštnerjevo prošnjo. Na podlagi mnenja zaporniških oblasti, socialne službe iz Škofje Loke in zdravnikov bo v desetih do štirinajstih dneh odloèil o Borštnerjevi premestitvi, saj med drugim meni, da zapori v Hotemežu niso primerni zanj. Omenjeno je bilo, da za primer njegove prestavitve na Ig še ni znano kje bi Borštner lahko delal. Delegacija Odbora je ponudila svoje sodelovanje in obvestila sekretariat, da bo za Borštnerja v naslednjih dneh skušala najti delovno mesto s pisarniškim delom v Ljubljani.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek