Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

05. 09. 1989 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 101

Sporoèilo za javnost št. 101

Kolegij Odbora je na prvi jesenski seji sklenil, da bo v kratkem izdelal predlog svojega prihodnjega dela, ki ga bo predlagal plenarnem zasedanju v sprejem. Obravnaval je položaj Ivana Borštnerja, Francija Zavrla in Davida Tasiæa v zaporih na Igu. Ugotovil je, da trditve s katerimi se skuša preprièati javnost, da omenjeni zaporniki uživajo nekakšen poseben priviligiran status, ne držijo. Njihovo prestajanje kazni sproža naèelna vprašanja statusa politiènih zapornikov pri nas, zato bo temu vprašanju Odbor namenil vso pozornost in podprl iniciative obsojenih.

Odbor zahteva, da skupšèinska komisija za celovito prouèitev vseh okolišèin procesa proti èetverici takoj nadaljuje z delom. Komisija se ravno sedaj približuje najbolj pomembnim dejstvom, zato je nedopustno, da bi s svojim delom zavlaèevala ali ga celo skušala zakljuèiti preden bi v celoti prouèila ozadje procesa.

Kolegij je sklenil podpreti skupno izjavo alternativnih in opozicijskih organizacij, zvez in družbenih gibanj z naslovom Kakšne volitve hoèemo!

Odbor obvešèa javnost, da se bo na zaèetku svojega šestdnevnega obiska v Jugoslaviji, v soboto, 9. septembra 1989, delegacija Mednarodne helsinške federacije za èlovekove pravice s sedežem na Dunaju sestala s predstavniki Odbora in s štirimi obsojenimi na vojaškem sodišèu v Ljubljani.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek