Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

30. 10. 1989 / Odbor za zašèito èlovekovih pravic na Kosovu

V èasu procesa proti kosovskih rudarjem in Azemu Vllasiju, ki se je zaèel oktobra 1989, je v Sloveniji deloval Odbor za varstvo èlovekovih pravic na Kosovu, ki je predstavljal gesto solidarnosti slovenskih civilno-družbenih aktivistov v obdobju najhujših srbskih pritiskov na kosovsko avtonomijo.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek