Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

09. 05. 1995 / Mirovno gibanje

Ob 40-letnici osvoboditve je JLA v Beogradu organizirala veliko vojaško parado. O tem je skupina protestnikov 9. maja 1985 nenajavljeno demonstrirala v centru Ljubljane, ob Prešernovem spomeniku. Junija 1986 je Služba državne varnosti izdelala strogo zaupno analizo o delovanju novih družbenih gibanj v Sloveniji. Analizirala je delovanje mirovnega in duhovnega gibanja ter sekcije za preuèevanje novih družbenih gibanj pri Slovenskem sociološkem društvu.

Mirovno gibanje je ob protestu proti vojaški paradi v drugi polovici osemdesetih let opozarjalo zlasti na problem ugovora vesti, saj je JLA zaradi zavraèanja nošenja orožja z drakonskimi in ponavljajoèimi se kaznimi kaznovala veèje število pripadnikov Jehovovih priè. Mirovno gibanje je organiziralo tudi kampanjo proti militaristiènimi otroškim igraèam. Prek Marka Hrena in Tomaža Mastnaka je vzpostavila široko omrežje stikov z mirovnimi iz zahodne in vzhodne Evrope.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek