Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

03. 06. 1988 / Radio Študent

Radio Študent je bil ustanovljen 9. maja 1969 in je otrok zahtev študentskega gibanja. V sedemdesetih letih se je uveljavil kot glasnik zahtev študentskega gibanja, od leta 1977 naprej kot spodbujevalec nove rockerske ustvarjalnosti, zlasti punka. Na zaèetku osemdesetih let je Radio Študent osrednji glasnik kritike napovedane uvedbe usmerjenega izobraževanja. Junija 1988 uredništvo Radia Študent sodeluje pri ustanovitvi Odbora za varstvo èlovekovih pravic. V èasu procesa proti èetverici kljub slabim tehniènim zmogljivostim prevzame vlogo medija, ki praktièno v realnem èasu obvešèa javnost o dejavnosti Odbora za varstvo èlovekovih pravic. Radio Študent je sicer soorganizator prireditve Novi rock in ena osrednjih institucij kulturne alternativne scene.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek