Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

28. 10. 1977 / Zasedba Erjavèeve

V veèernih urah 28. oktobra 1977 je skupina predvsem študentov in študentk (veèina izmed njih je pred tem sodelovala že v t.i. kolesarki akciji ter v še nekaterih dogodkih) zasedla dolga leta zapušèeno in propadajoèo vilo na Erjavèevi 29. Ljubljana, ki je bila sicer v lasti Ljubljanske banke ter namenjena za vrtec.Zasedba je bila po eni strani odsev levièarskih gibanj v Evropi, po drugi strani pa je bil namen skupine pokazati na velik problem prepoèasnega in nezadovoljivega reševanja stanovanjskega vprašanja mladih družin in to ob dejstvu, da je bilo tedaj v Ljubljani na stotine praznih in neizkorišèenih stanovanj. Po zasedbi se je "inicialni" skupini pridružilo veèje število ljudi predvsem iz študentskih vrst, med njimi celo družina z majhnim otrokom. Nekateri od sodelujoèih pri zasedbi so na tem naslovu celo prijavili oz. poskusili prijaviti stalno bivališèe. Vila je bila ob zasedbi neprimerna za bivanje (kljub temu, da sta v njej že prebivala dva brezdomca) saj je bila izklopljena elektrika in tudi drugaèe je bila notranjost v zelo slabem stanju. Po zasedbi so prostore poèistili, priklopili elektriko ter poskrbeli za ogrevanje. V njej so se nato odvijali glasbeni, literarni in debatni dogodki. Reakcija lastnika (banke) in policije je bila predvidljiva - na vsak naèin so poskusili zasedbo prikazati kot kriminalno dejanje faliranih in navelièanih študentov, v nekaterih medijih pa so se pojavljala celo namigovanja o narkomanih in kriminalcih. Za dosego cilja (izpraznitev vile) je oblast uporabljala tako formalne pritiske (policijski nadzor zgradbe, preverjanja in legitimiranja prisotnih, odloèba o izselitvi oz. izpraznitvi zgradbe) kot manj formalne pritiske preko medijev, politiènih organizacij in celo telefonskih klicev z grožnjami na domove sodelujoèih.Po nekako štirinajstih dneh zasedbe so morali vilo pod nadzorom policije izprazniti.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek