Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

24. 09. 1985 / Komisija praviènost in mir

Slovenska pokrajinska škofovska konferenca novembra 1985 ustanovi Svet Praviènost in mir, vodenje sveta pa poveri dr. Antonu Stresu. Že mesec dni kasneje dr. Stres sodeluje na sestanku evropskih komisij Praviènost in mir, ki poteka v Švici, v Sloveniji pa zaène Svet Praviènost in mir delovati oktobra 1986. S prvo izjavo se Svet Praviènost in mir vkljuèi v široko fronto »napadov na JLA«. Svet za zavzame za spoštovanje ugovora vesti in za pravice Jehovovih priè, ki jih jugoslovanska vojaška sodišèa zaradi odloèitev, da ne bodo prijeli za puško, pošiljajo na dolgoletne in ponavljajoèe se zaporne kazni. V drugi izjavi se Svet Praviènost in mir postavi na stran uredništva Nove revije, ki je zaradi objave nacionalnega programa v 57. številki deželna ostre partijske kritike. Sredi leta 1987 se Svet Praviènost in mir preimenuje v Komisijo Praviènost in mir. Junija 1988 Komisija Praviènost in mir sodeluje pri ustanovitvi Odbora za varstvo èlovekovih pravic.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek