Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

01. 06. 1986 / Duhovno gibanje

Junija 1986 je služba državne varnosti izdelala strogozaupno poroèilo o novih družbenih gibanjih. Pozornost je namenila tudi duhovnim gibanjem in ob tem izdelala poimenski seznam pripadnikov duhovnega gibanja. Sredi osemdesetih so duhovna gibanja spreminjala percepcijo politiènega in jo širila na podroèje duhovnega življenja. Formalno zaslobo delovanja duhovenag gibanja je nudila RK ZSMS, ki je leta 1984 ustanovila delovno skupino za duhovna gibanja pri RK ZSMS.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek