Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

13. 03. 1987 / Peticija Klic k razumu ob "plakatni aferi"

Oblikovalska skupina Novi kolektivizem je pred odhodom štafete mladosti iz Slovenije dobila naroèilo ZSMS, naj pripravila poseben plakat. Ko pa se je izkazalo, da je skupina, sicer zavezana naèelom retrogardizma, kot predlogo uporabila nacistièni plakat, je prišlo do velikega škandala in zahtev po kazenskem pregonu avtorjev. Služba državne varnosti je zasliševala èlana skupine Romana Uranjeka, snovalca plakata. Prva pobuda za organiziranje civilne družbe ob obrambni Novega kolektivizma je nastajala doma pri dr. Bracu Rotarju, peticija pa je bila napisana v stanovanju dr. Pavleta Gantarja. Peticija »Klic z razumu« predstavlja zahtevo širokega kroga intelektualcev, ki se zavzemajo za svobodo umetniškega ustvarjanja in nasprotujejo kazenskemu pregonu ustvarjalcev. Peticija je bila objavljena 13. marca 1987 v Mladini.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek