Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

27. 03. 1987 / Dnevnik in spomini Staneta Kavèièa

Stane Kavèiè, med letoma 1968 in 1972 predsednik slovenske vlade, ki je v èasu, ko je vodil vlado, uvedel liberalne reforme, a je bil ob koncu leta 1972 odstavljen, je umrl 27. marca 1987. Po odstavitvi je pisal dnevnik in spomine, po smrti pa je družina Staneta Kavèièa obsežno dokumentacijo izroèila Niku Kavèièu, banèniku in somišljeniku Staneta Kavèièa. Niko Kavèiè se je zavezal, da bo poskrbel za objavo gradivo, nalogo pa je v najveèji tajnosti zaupal Igorju Bavèarju in Janezu Janši, ki sta gradivo uredila. Gradivo je lektorirala Marjana Lavriè. Dnevnik in spomini Staneta Kavèièa so izšli ob koncu marca 1988. Z izidom Kavèièevega Dnevnika je bila naèrtno obujena razprava o liberalizmu, hkrati pa so komentarji Staneta Kavèièa v vrste vodstva ZKS zarezali ostro loènico, saj so èlane vodstva ZKS razdelili na pristaše trde linije (»vojaki revolucije«) in na reformiste.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek