Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

18. 06. 1987 / Ustavna komisija DSP

V prostorih Društva slovenskih pisateljev je dr. France Buèar 24. februarja 1987 prisotne opozoril na sporno besedilo amandmajev zvezne ustave. Društvo pisateljev je po tem organiziralo veè dogodkov, med drugim marca 1987 javno tribuno o ustavnih amandmajih. Junija 1987 so razprave udeležencev javne tribune izšle v posebnem zborniku, ob tem pa je DSP ustanovilo posebno ustavno komisijo, ki se je ukvarjala z ustavnimi problemi.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek