Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

25. 04. 1988 / ÈKZ, objava pisateljske ustave

Èasopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo je bil ustanovljen leta 1973 kot družboslovna in humanistièna revija radikalnih študentov in mlajših intelektualcev.

V drugi polovici osemdesetih let je ÈKZ ob Problemih in Novi reviji predstavljal tretje polje delovanja kritiènih intelektualcev. Ustanovitelj ÈKZ-ja je bila študentska organizacija ljubljanske univerze. V drugi polovici osemdesetih je ÈKZ obudil razpravo o slovenskem liberalizmu, hkrati pa je obdeloval vprašanja kot so pravica do stavke, ekologija, kosovsko vprašanje, vprašanje slovenskega jezika v JLA itd. V drugi polovici osemdesetih sta ÈKZ urejala Bojan Koriska in Igor Bavèar. 15. aprila 1988 je ÈKZ objavil Gradivo za slovensko ustavo, ki sta ga pripravili ustavni komisiji Društva slovenskih pisateljev in Slovenskega sociološkega društva. Ustavno gradivo je bolj znano po nazivu »Pisateljska ustava«.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek