Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

25. 04. 1988 / Pisateljska ustava

Marca 1987 Društvo slovenskih pisateljev pripravi javno tribuno o predlogu zveznih ustavnih dopolnil. Junija 1987 in septembra 1987 sta ustanovljeni ustavni komisiji Društva slovenskih pisateljev in Slovenskega sociološkega društva, ki pripravita teze za povsem novo ustavno besedilo slovenske ustave. Prva verzija novega ustavnega besedila je v Èasopisu za kritiko znanosti objavljeno 15. aprila 1988. Pri redakciji Pisateljske ustave sodelujejo Milan Apih, France Buèar, Tine Hribar, Peter Jambrek, Mitja Kamušiè, Janez Menart, Tone Pavèek, Tone Peršak (predsednik ustavne komisije DSP), Dimitrij Rupel, Veljko Rus, Ivan Svetlik in Veno Taufer.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek