Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

31. 05. 1988 / JBTZ

31. maja 1988 sta slovenska služba državne varnosti in vojaška varnostna služba zaradi suma izdaje vojaške skrivnosti sinhronizirano aretirali Janeza Janšo, komentatorja Mladine, in Ivana Borštnerja, zastavnika JLA. 4. junija 1988 je služba državne varnosti aretirala še novinarja Mladine Davida Tasièa. Vojaško tožilstvo pa je zaradi suma izdaje vojaške skrivnosti obtožilo še Francija Zavrla, odgovornega urednika Mladine. Proces proti èetverici, znani po kratici JBTZ, se je zaèel 18. julija 1988, konèal pa se je 27. julija z obsodbo èetverice. Posebna skupšèinska komisija, ki je raziskovala ozadje procesa, je kasneje ugotovila, da je bil dokument 5044-3, ki je nastal januarja 1988 in je bil corpus delicti procesa, protizakonit in protiustaven, saj je vojski nalagal nadzor civilne sfere. Slovensko vrhovno sodišèe je leta 1995 proces razveljavilo, èetverica pa je bila rehabilitirana.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek