Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

03. 06. 1988 / RK ZSMS 1988

Predsedstvo RK ZSMS, izvoljeno leta 1986, je 3. junija 1988 kolektivno pristopilo k ustanovitvi Odbora za varstvo èlovekovih pravic. Predsedstvo, ki ga je vodil Tone Anderliè, je nadaljevalo politiko poveèevanja avtonomije ZSMS v razmerju do drugih družbeno-politiènih organizacij in je predstavljalo infrastrukturno bazo in formalno-pravno pokritje neodvisnih civilno-družbenih iniciativ.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek