Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

03. 06. 1988 / Studia humanitatis

Knjižna zbirka, namenjena objavi prevodov kljuènih humanistiènih besedil, je zaèela delovati leta 1985. Uredništvo Studie Humanitatis je junija 1988 soustanovilo Odbor za varstvo èlovekovih pravic.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek