Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

04. 06. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 1

Sporoèilo za javnost št. 1

V petek, 3.6.1988 zveèer je bil v Ljubljani ustanovljen Odbor za varstvo pravic Janeza Janše, ki ga sestavljajo podpisniki Izjave za Janeza Janšo z dne 1.6.1988 in tisti, ki so se tej iniciativi pridružili pozneje. Ta trenutek je ustanovni dokument podpisalo 53 (triinpetdeset) slovenskih organizacij, društev, skupin, revij, èasopisov ipd.

Odbor je najprej poslal Odprto pismo predsednikom slovenskih družbenopolitiènih organizacij ter predsednikom Predsedstva SRS, SFRJ in Skupšèine SRS. V pismu je nanje naslovil apel za to, da glede na politiène posledice "primera Janša", ki ne zadevajo le zaupanja ljudi v oblast, se pravi tudi vanje, paè pa zadevajo tudi prihodnost Slovenije in Jugoslavije, "skrajno resno, razumno in odgovorno razmislijo o svoji vlogi" pri primeru Janša.

Odbor je bil danes ob 13,15 neuradno obvešèen, da je uslužbenka Vojaškega pravobranilstva v Ljubljani v telefonskem pogovoru z Janšino soprogo izjavila, da je Janez Janša odklonil vojaškega zagovornika. Iz tega sklepamo, da se bo branil sam. Obenem smo bili obvešèeni tudi o tem, da sta Janšina soproga in sestra danes pisno zaprosili za dovoljenje za obisk.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek