Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

05. 06. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic o aretaciji Davida Tasièa št. 2

Sporoèilo za javnost št. 2 V soboto, 4.6.1988, popoldan so organi za notranje zadeve v Mostu na Soèi odvzeli prostost Davidu Tasiæu, novinarju Mladine, piscu knjige Leševi s Golog otoka, publicistu. Tega dne so organi za notranje zadeve preiskali njegov dom v Mostu na Soèi in ga potem izroèili vojaškemu preiskovalnemu sodniku v Ljubljani, ki je zanj odredil pripor. Ob priprtju so Davidu Tasiæu odvzeli osebne stvari, med njimi tudi kljuèe prostorov uredništva Mladine. Naslednji dan, v nedeljo, 5.6.1988 ob 12,35 uri, so organi za notranje zadeve preiskali delovni prostor Davida Tasiæa na Mladini in pri tem zasegli dva lista, ki sta domnevno del vojaškega dokumenta. Zasežena predmeta sta bila na pisalni mizi na vsakomur dostopnem kraju. Pozneje so opravili preiskavo tudi na Tasiæevem ljubljanskem bivališèu. Javnosti niso bili sporoèeni razlogi za hišne preiskave in pripor Davida Tasiæa in tudi ne, kakšnega konkretnega dejanja je osumljen. Organi za notranje zadeve niso dopustili Davidu Tasiæu, da bi podpisal pooblastilo za odvetnika Draga Demšarja. Ni znano, ali je preiskovalni sodnik pri Davidu Tasiæu izkljuèil civilnega zagovornika. V tem trenutku ni znano ali obstaja zveza med preiskavami proti Janezu Janši, Ivanu Borštnerju in Davidu Tasiæu. Ugotavljamo pa, da se pri Davidu Tasiæu ponavljajo okolišèine, ki vzbujajo dvome o korektnosti postopka. Odbor zahteva: 1. Da Davida Tasiæa nemudoma izpustijo na prostost. 2. Da se mu, èe bo obtožen, omogoèi zagovor s prostosti. 3. Da odgovorni organi takoj pojasnijo razloge za svoje postopke. Odbor sporoèa, da vztraja pri zahtevah v zvezi s postopkom proti Janezu Janši, ki smo jih navedli v ustanovni izjavi Odbora.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek