Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

10. 06. 1980 / Tribuna 1980

Študentski èasopis Tribuna je leta 1951 ustanovila študentska organizacija ljubljanske univerze. V èasu študentskega gibanja 1968 – 1972 kljuèna glasnica zahtev študentov. V drugi polovici sedemdesetih in na zaèetku osemdesetih izrazito kritièna in marksistièno usmerjena 14-dnevna publikacija. V obdobju med letoma 1977 in 1980, ko jo urejajo Igor Bavèar, Sreèo Kirn in Bojan Korsika, je glava èasopisa opremljena z geslom »Živela proletarska revolucija«, oblasti pa Tribuno etiketirajo z oznako »ultralevièarstvo«.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek