Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

06. 06. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 3

Sporoèilo za javnost št. 3 V ponedeljek, 6.6.1988 ob 7.30 uri sta soproga in sestra Janeza Janše obiskali vojaškega preiskovalnega sodnika Milana Raniæa v njegovi pisarni na Roški cesti v Ljubljani. Preiskovalni sodnik ju je sprejel nekaj minut pred 9. uro in v pogovoru z njima izjavil, da zaslišanje še traja in da zaradi tega še ne more izdati dovolilnice za obisk, da so sicer obiski ob sredah, da pa najbrž to sredo obisk še ne bo mogoè in da je Janez Janša zdrav. Dejal je tudi, da je Janši dovoljeno pisati in pošiljati pakete. Ob 10. uri je soproga osebno odnesla v vojašnico 4.julija, na Metelkovi ulici v Ljubljani, V.P. 2050, paket za Janeza Janšo. Sprejela jo je vojaška oseba, ki se je predstavila kot upravnik zapora. Upravnik je obljubil, da bo Janši paket izroèil. Pri tem je iz vsebine paketa takoj odstranil izvod èasopisa Delo. Na vprašanje o Janšinem zdravju je upravnik odgovoril, da ga je pregledal zdravnik, kar je po njegovih besedah obièajen postopek, in da je zdrav.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek