Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

07. 06. 1988 / Pisatelji za demokracijo

Na pobudo upravnega odbora Društva slovenskih pisateljev se je 7. junija 1988 zaèela serija protestnih veèerov, na katerih so èlanice in èlani društva brali svoja literarna in publicistièna besedila in s tem ob procesu proti èetverici izražali svoj protest . Do 27. julija, ko se je proces konèal, je bilo v prostorih DSP sklicanih 36 literarnih veèerov, na katerih je sodelovali veè kot 150 ustvarjalcev vseh generacij. Protestno dogajanje v prostorih DSP je svoj vrhunec doživelo 17. julija 1988, ko je na protestnem veèeru sodeloval tudi starosta slovenske literature in ustanovitelj OF Josip Vidmar.

Besedila, ki so jih udeleženci brali med protestnimi veèeri, so zbrana v zborniku Pisatelji za demokracijo, ki ga je leta 1989 uredil Jaša Zlobec.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek