Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

08. 06. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 8

Sporoèilo za javnost štev. 8

Danes, v sredo, 8. junija l988, popoldan, sta Janeza Janšo v vojaškem priporu obiskali žena in sestra. Podrobnejših informacij o tem Odbor ni dobil.

Istega dne ob 15. uri je predstavnike Odbora sprejel Janez Stanovnik, predsednik Predsedstva SR Slovenije, ob 16.30 uri pa še Milan Kuèan, predsednik predsedstva CK ZK Slovenije. Predstavniki Odbora so jima izroèili poslanici, v katerih so posebej poudarili, da trdovratno ignoriranje vseh zahtev Odbora in zahtev slovenske, jugoslovanske in mednarodne demokratiène javnosti izjemno zaskrbljuje. Zato se Odbor boji, da bo nadaljnje ignoriranje politiènih razsežnosti tega "primera" pripeljalo do neobvladljive politiène situacije, ter ju zato poziva, da storita vse za demokratièno in civilizirano razrešitev tega "primera" in o tem obvestita javnost !

Odbor je ustanovil fond za pomoè priprtim in njihovim sorodnikom. Prispevke lahko nakazujete na žiro raèun številka 50101 - 678 - 47303 s pripisom za UK ZSMS, Odbor za varstvo èlovekovih pravic.

Odbora sporoèa, da so se mu javili trije zdravniki, ki so pripravljeni pregledati priprte in o tem poroèati javnosti. Obvešèen je bil tudi, da so delavci Centra za socialno delo iz Škofje Loke stopili v stik z otrokoma Ivana Borštnerja, ter, da si republiški odbor Rdeèega križa Slovenije prizadeva priti v stik z vojaškimi oblastmi zato, da bi lahko obiskal priprte.

Odbor pripravlja nove akcije, s katerimi namerava mobilizirati kar najširšo javnost.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek