Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

13. 06. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 15

Sporoèilo za javnost št. 15

1. Glede na èasopisno vest, da je Jože Smole v izjavi za The New York Times dejal, da je v primeru Janša res šlo za tajni dokument in prostovoljno pojasnil, da zadeva lokacijo enot v primeru tujega napada, Odbor meni, da slovenska politika ve veè, kot je pripravljena povedati slovenski javnosti. Zato jo sprašujemo od kod ji tile podatki in zakaj jih ni prej sporoèila slovenski javnosti. Zahtevamo od nje, da pove vse kar ve. Njeno legitimnost povezujemo z njenim vedenjem v tem primeru.

2. Odbor sporoèa, da so glavni in odgovorni uredniki vseh pomebnih slovenskih mladinskih medijev ( Mladina, Radio Študent, Tribuna, Katedra), ta teden povabljeni na zaslišanje k vojaškemu preiskovalnemu sodniku v Ljubljani.

3. Odboru, ki je zaprosil za sprejem pri generalu Svetozarju Višnjiæu, komandantu ljubljanskega armadnega podroèja, je bilo sporoèeno, da komanda LAO o zadevi Janša ne ve niè veè, kot ve javnost, in da štabi in komande JLA ne komunicirajo z neformalnimi skupinami. Odbor meni, da gre v tem primeru za omaloževanje javnosti in zato zahteva resen in odgovoren odgovor do 16.6.1988.

4. Odbor je že od samega zaèetka opozarjal, da utegne nedemokratièno in nelegitimno vodenje celotnega postopka pripeljati do nepredvidljivih posledic. Glede na to, da se pojavljajo vesti o posameznih incidentih uperjenih proti pripadnikom JLA, ponovno pozivamo k civilizirani in demokratièni rešitvi celotnega primera.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek