Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

01. 10. 1980 / Peticija proti èlenu 133

Neidentificiranega dne oktobra 1980 je stekla vsejugoslovanska peticija proti 133. èlenu kazenskega zakona SFRJ, ki jo je podpisala tudi peterica podpisnikov iz Slovenije. Èlen 133, ki je sankcioniral "sovražno propagando", je v osemdesetih letih postal sinonim za politièno preganjanje drugaèe misleèih, boj proti èlenu 133 pa je postal eno od osišè združevanja nazorsko razliènih skupin znotraj politiène alternative.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek