Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

17. 06. 1988 / Molitev za praviènost in mir

Molitev za praviènost in mir je manifestacija katoliške cerkve in katoliških izobražencev v èasu procesa proti èetverici. Med molitvami za pravilnost in mir, ki so se odvijale franèiškanih, je nastopilo veèje število katoliških izobražencev ter vodstva slovenske RKC.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek