Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

17. 06. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 19

Sporoèilo za javnost št. 19

1. Odbor 21. junija 1988, ob 18. uri, organizira zborovanje s kulturnim programom, ki bo v osnovi potekal takole: najprej bo nastopil Slovenski oktet, nato pa po vrsti Akademski pevski zbor Tone Tomšiè, Drago Janèar, Rudi Šeligo, Veno Taufer, Dane Zajc, kvintet trobil Slovenske filharmonije, Pankrti (ponovno zbrani samo za to priložnost), Martin Krpan, Pomaranèa, Bora Djordjeviæ, Grad (Reka). Svoje sodelovanje so najavili tudi smuèarski reprezentantje, interes potencialnih udeležencev narašèa, vendar jih ne bo mogoèe uvrstiti v program. Govoril bo predsednik RK ZSMS Tone Anderliè in predstavnik Odbora. Uvodni program od 17.30 ure dalje bo pripravil Radio Študent. Tiskovno središèe bo v avli Univerze od 16.ure dalje.

2. Odbor sporoèa, da je predsednik Skupšèine SR Slovenije Miran Potrè sporoèil Odboru, da bo skupaj s podpredsednikoma skupšèine in predsedniki vseh zborov skupšèine 22. junija 1988 ob 11. uri, na dan zasedanja slovenske skupšèine, sprejel delegacijo Odbora. Delegacija Odbora bo predsedniku skupšèine izroèila poslanico, predsednik Potrè pa je zagotovil, da bodo z zahtevami Odbora in rezultati sestanka seznanjeni vsi delegati slovenske skupšèine.

3. Odbor sporoèa, da je danes preiskovalni sodnik vojaškega sodišèa v Ljubljani v zvezi s primerom Janša zaslišal urednike študentskih èasopisov Tribuna in Katedra.

4. Odbor sporoèa, da bo jutri, v soboto 18.6.1988 ob 10.uri dopoldan v Radeèah, zborovanje v podporo delu Odbora in za varstvo pravic Janše, Borštnarja in Tasiæa.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek