Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

18. 06. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 20

Sporoèilo za javnost št. 20

Odbor sporoèa da je vèeraj, v petek, 17. junija 1988, ob 10. uri komandanta ljubljanskega armadnega obmoèja generala Svetozarja Višnjiæa obiskala delegacija sestavljena iz èlanic Odbora, da bi mu izroèila poslanico in ga seznanila z zahtevami. General Višnjiæ delegacije ni sprejel, prav tako pa ni sprejel nobene od delegacij, ki so ga ta dan obiskale še ob 12., 14. in 16 uri. Delegacija odbora bo komandanta obiskala ponovno v ponedeljek, 20. junija ob 8. uri.

Odbor sporoèa, da se je v petek , 17. junija 1988, ob 19.30 uri v Franèiškanski cerkvi na Tromostovju, veè sto ljudi udeležilo meditacije in molitve za notranjo moè Tasiæa, Janše in Borštnerja , ter za ljubezen in mir vseh ljudi, ki jih zadevajo konflikti v naši domovini.

Odbor sporoèa, da bo delegacija odbora v sredo, 22. junija ob 11. uri, na obisku pri predsedniku slovenske skupšèine tovarišu Miranu Potrèu, zahtevala, da na zasedanjih skupšèine govori tudi predstavnik Odbora.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek