Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

01. 01. 1981 / Uredništvo Krta leta 1981

Knjižna zbirka Krt je bila ustanovljena leta 1981, pojavila pa se je zaradi potreb mladinske organizacije, da najde nove teoretske okvire svojega delovanja, ter zaradi potreb domaèih avtorjev za ustrezen publicistièen prostor. Med iniciatorji knjižne zbirke (Krt je kratica za Knjižnico revolucionarne teorije) najdemo Tomaža Mastnaka in Igorja Bavèarja, tedaj predstojnika centra za informiranje in propagando pri RK ZSMS. Knjižna zbirka KRT je v slovenski prostor prinesla manj znane Marxove tekste, pa tudi kljuène sociološke refleksije mladinskih subkultur, novo nastajajoèe civilne družbe, gospostvenih razmerij, feminizma, zgodovinskih procesov in aktualnih dogajanj. V drugi polovici osemdesetih let je knjižna zbirka Krt v slovenski intelektualni prostor prinesla tudi klasièni liberalno teorijo.

Ena od kljuènih znaèilnosti civilno-družbenega omrežja, ki je obstajalo v osemdesetih letih, je stalen dialog teorije in praktiènega civilno-družbenega delovanja.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek