Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

23. 06. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 22

Sporoèilo za javnost št. 22

Odbor sporoèa, da bo seja kolegija odbora jutri ob 15. uri v kapelici na Kersnikovi 4, v Ljubljani. Ob 17. uri pa bo seja Odbora za varstvo èlovekovih pravic v istih prostorih.

Odbor sporoèa, da se sreèanja za Davida, Ivana in Janeza v Franèišèanski cerkvi nadaljujejo, in bodo vsak petek ob 19. uri.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek