Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

24. 06. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 23

Sporoèilo za javnost št. 23

Odbor sporoèa, da je bil obvešèen o zdravstvenih težavah priprtega Janeza Janše in o tem, da je zahteval obisk pri zdravniku specialistu kardiologu, kar mu je bilo po nekajkratnih vztrajnih zahtevah danes, v petek, 24. junija 1988, tudi omogoèeno. Te vesti dodatno zaskrbljujejo javnost, zato Odbor ponovno zahteva, da zdravniki, ki sodelujejo pri postopku, objavijo javno sporoèilo zdravstvenem stanju Janeza Janše in ostalih dveh priprtih . Odbor sporoèa, da je skupina civilnih zdravnikov še vedno pripravljena pregledati priprte med drugim tudi zato, da bi odpravili zaskrbljenost javnosti v zvezi z zdravstvenim stanjem priprtih. Odbor bo ponovno pozval Rdeèi križ Slovenije, da do srede, 29. junija 1988, izda javno izjavo o tem, kaj še namerava storiti v zvezi z našimi dosedanjimi pobudami. V primeru, da se ne bo odzval, bo Odbor prosil za pomoè na mednarodni Rdeèi križ.

Odbor podpira stališèa, ki jih v zvezi s postopanjem proti Janši, Tasiæu in Borštnerju sprejela skupšèina SR Slovenije. Odbor bo skupšèini predlagal, da se takoj loti njihovega uresnièevanja in da o tem razpravlja takoj na prvi naslednji seji, od predsednika Predsedstva Janeza Stanovnika pa bo zahteval, da se v skladu s svojimi pristojnostmi takoj loti njihovega uresnièevanja. Odbor bo prav tako predlagal skupini delegatov v Zvezni zbor skupšèine SFRJ in delegaciji v Zboru republik in pokrajin, da stališèa skupšèine SR Slovenije predstavi in uveljavi tudi v skupšèini SFRJ.

Odbor je soglasno ugotovil, da je torkovo zborovanje izjemno uspelo in pokazalo pravo sliko prizadetosti in zaskrbljenosti demokratiène javnosti, pa tudi njeno odloèenost, da vztraja in podpira zahteve in cilje Odbora. Ob tem Odbor izreka zahvalo vsem nastopajoèim, organizatorjem, delavski straži Litostroja, ter tistim, ki so sicer želeli nastopiti pa to ni bilo mogoèe. Še posebej pa se Odbor zahvaljuje vsem, ki so se v tako velikem številu udeležili zborovanja. Odbor se zahvaljuje tudi organom ljubljanske uprave javne varnosti za korektno postopanje, še posebej pri mirni razpustitvi pohoda skupine ljudi po zborovanju.

Odbor bo prouèil možnosti za vložitev civilnih tožb proti vsem tistim, ki izrazito zlonamerno in neresnièno prikazujejo delo Odbora, potek zborovanja in zbujajo nacionalno nestrpnost.

Odbor sporoèa, da se sreèanja za Davida, Janeza in Ivana v Franèiškanski cerkvi nadaljujejo in potekajo vsak petek ob 19. uri.

Odbor sklicuje tiskovno konferenco o dosedanjem delu, ki bo v sredo, 29. junija 1988, ob 11. uri v kapelici na Kersnikovi 4.

Naslednja seja Odbora bo v petek, 1. julija 1988, ob 17. uri.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek