Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

02. 07. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 27

Sporoèilo za javnost št. 27

Javnost vse bolj težko komunicira z vojaškimi sodnimi organi.

V zvezi z izjavo predsednika Vojaškega sodišèa v Ljubljani, da je vest o gladovni stavki Janeza Janše "netoèna in neresnièna" in, da vojaški pravosodni organi tudi sicer "težko komunicirajo s tiskom".

Predsednik Vojaškega sodišèa v današnjem sporoèilu za javnost pravi, da so Janezu Janši vroèili sklep o podaljšanju pripora v sredo, 29. junija. Ta podatek potrjuje kronologijo do katere je Odbor prišel na podlagi nepopolnih podatkov. Kronologija je takšna:

sreda, 29. junija

Po ženinem obisku in po kosilu so Janši izroèili sklep senata Vojaškega sodišèa v Ljubljani o podaljšanju pripora. Janez Janša je tedaj napovedal gladovno stavko.

èetrtek, 30. junija

Vojaško sodišèe preko agencije Tanjug, general Tominc iz 9. armadnega obmoèja pa na sestanku z uredniki javnih obèil, obvestita javnost, da je vojaški tožilec vložil predlog za podaljšanje pripora vsem trem priprtim. To obvestilo je bilo neresnièno in netoèno saj je bil sklep o tem tedaj že sprejet.

Dopoldan je Janševa žena želela prisostvovati zdravniškemu pregledu, ki sta ga opravila Janšev osebni zdravnik in specialist kardiolog. To ji ni bilo omogoèeno. Med pregledom je Janša s svojo odloèitvijo seznanil osebnega zdravnika, ki je o tem obvestil tudi ženo.

Odbor je svoje obvestilo o Janševi odloèitvi, da zaène z gladovno stavko, izdal na podlagi teh informacij. Kolegij Odbora je sklenil, da poskuša Janšo na vsak naèin odvrniti od uporabe tako skrajnega sredstva.

petek, 1. julija

Zaskrbljena zaradi Janšine odloèitve, ter zato, da bi ga od nje odvrnila, sta žena in brat zahtevala obisk. To jima je bilo omogoèeno.

Na popoldanski seji je Odbor potrdil sklep Kolegija, da se Janšo poskuša odvrniti od gladovne stavke. Odbor je zato zahteval naj se Janši omogoèi stalen stik s sorodniki. Predlagal je tudi, da se predstavniku Odbora dovoli razgovor z Janšo. Janšo so želeli obiskati tudi predstavniki iniciativnega odbora za ustanovitev Sveta za varstvo èlovekovih pravic in svobošèin pri RK SZDL Slovenije.

sobota, 2. julija

Upravnik vojaških zaporov v Ljubljani je dopoldan telefonsko obvestil Janševo ženo, da je Janez Janša prenehal z gladovno stavko. Janševa sestra je poskušala obiskati Janšo, vendar ni uspela.

Popoldan je predsednik vojaškega sodišèa izdal sporoèilo v katerem

in je zavajalo sorodnike in javnost, je bil sklep o tem sprejet že prejšnji dan, da zaène z gladovno stavko,

trdi, da vest o gladovni stavki ni resnièna.,

Na osnovi tega lahko najprej ugotovimo, da težave s korektnim komuniciranjem s tiskom, RTV in drugimi množiènimi obèili ne izhajajo iz ravnanja obèil in dejavnosti Odbora, paè pa so posledica delovanja vojaških pravosodnih organov. Že veèkrat smo opozorili, da so ti organi glavni vir informacij v tem primeru in so ustavno in zakonsko dolžni skrbeti za obvešèanje javnosti. Obvešèanje javnosti o sklepu senata vojaškega sodišèa o podaljšanju pripora in nasprotujoèe si informacije vojaških pravosodnih organov o Janševi gladovni stavki so ponoven dokaz, da ti organi ne izpolnjujejo svojih obveznosti.

Vse to potrjuje naše dvome o korektnosti in zakonitosti celotnega postopka.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek